+359 (0)877 776 047

© 2024 PAV Investment & Building. All Rights Reserved.
Development by Simply Social Studio

Услуги

Включва надзор на целия строителен процес, от планирането и проектирането до изпълнението и завършването. Компания PAV Investment & Building управлява подизпълнители, графици, бюджети и гарантира, че проектът отговаря на стандартите за качество и разпоредбите.

01
Строителство

Управление на строителството

Идентифициране, придобиване и развитие на имоти за различни цели като жилищни, търговски и др. Компанията се занимава с избор на място, проучвания за осъществимост, одобрения за зониране и финансиране на проекти.

02
Проектиране и строителство

Развитие на недвижими имоти

Компанията предоставя инвестиционни консултантски услуги на клиенти, които искат да инвестират в проекти за недвижими имоти. Това може да включва анализ на пазара, оценка на риска, финансово моделиране и разработване на инвестиционна стратегия, за да помогне на клиентите да вземат информирани решения.

03
Инвестиции

Инвестиционно консултиране

Решения за финансиране в подкрепа на проекти за развитие на недвижими имоти. Това може да включва осигуряване на заеми, организиране на капиталови инвестиции, структуриране на съвместни предприятия или улесняване на публично-частни партньорства.

04
Финансиране

Проектно финансиране

След завършване на строителството или придобиване на имоти, PAV предлага управление на имоти, за да поддържа и максимизира стойността на активите. Това включва лизинг на наематели, поддръжка, ремонти и цялостно управление на активи.

05
Управление на недвижими имоти

Управление на имоти

bg_BGBulgarian