Контакти

България, София 1164, кв. Лозенец, ул. "Галичица" № 37 

тел: +359 2 962 23 38, +359 2 962 82 57 , fax: +359 2 862 42 95 

Продажби: Велина Такова Тел. 0877776047 
Отдел продажби: тел. +359 2 962 23 38, e-mail : vtakova@pav-bg.com